Pozvánka na 40. sjezd SAOF

Srdečně Vás zveme na 40. sjezd Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů SAOF
Téma: “Diferenciální diagnostika bolestí krku”
Místo konání: Konferenční centrum hotelu Fabrika Školní 511, Humpolec, 396 01
Datum konání: 20. 4. – 21. 4. 2018

Informace v příloze:
Pozvánka – SAOF – 40 – 2018

Zemřela MUDr. Dagmar Vodičková

Vážení kolegové,
dovolte, abychom vám oznámili smutnou zprávu.
Dne 12.2.2018 zemřela náhle naše kolegyně MUDr. Dagmar Vodičková ze Zlína ve věku 66 let.
Pohřeb se koná 16.2.2018 ve 14.30 v kostele v Zádveřicích na Zlínsku.

——————————————————————————————–

prim. MUDr. Jitka Vydrová

Elektronické recepty v roce 2018

Návrh legislativního zakotvení odkladu správního trestání za vystavování listinných receptů.

„V návaznosti na poslední zde uvedenou aktualitu týkající se elektronických receptů považuji za vhodné zmínit, že Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila novelu zákona o léčivech, který počínaje 1. lednem letošního roku zavedl povinnost vystavovat recepty v elektronické podobě. Novela si klade za cíl odložit správní trestání za vystavování listinných receptů, a to o jeden rok. Rovněž v případě, že již bylo zahájeno správní řízení o tomto přestupku, se navrhuje ex lege jeho zastavení. “
– Píše autor Ivo Smrž  na stránkách ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO A BIOETIKA:

ZDROJ: https://zdravotnickepravo.info/

40. jubilejní sjezd SAOF.

SAOF (Spolek ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů) pořádá ve dnech 20. a 21.dubna 2018 – 40. jubilejní sjezd SAOF. Páteční odpolední program sjezdu je tradičně věnován organizačním a finančním problémům fungování ambulantních praxí. Znovu se podrobněji vrátíme k novému obecnému nařízení o ochraně osobních dat (GPRD).

Hlavním tématem sobotního odborného programu bude „Diferenciální diagnostika bolestí v krku“.

Jubilejního sjezdu SAOF se zúčastní i předseda výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku prof. MUDr. Viktor Chrobok.CsC., Ph.D. Předseda společnosti bude ambulantní specialisty informovat mimo jiné i o novém screeningovém výkonu k vyšetření sluchu pětiletých dětí, který byl nově schválen pro odbornost ORL i foniatrie.

Nenechte si ujít 40. jubilejní sjezd SAOF, abychom všichni společně zavzpomínali na dvacetiletou historii SAOFu a na první společný sjezd ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů, který se konal 25.4.1998.

eRecept – vyhláška stanoví výjimky!!

Systém eReceptů je připraven, vyhláška stanoví výjimky, kdy je možné je vydat v listinné podobě

SÚKL informuje o tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví ČR k elektronické preskripci.

„Mohu zde konstatovat, že s přibližujícím se datem povinnosti zavedení eReceptu se zapojení lékařů do systému strmě navyšuje a dnes je jich už většina,“řekl na dnešní tiskové konferenci k aktuálnímu stavu příprav zavedení elektronické preskripce, která bude od 1. 1. 2018 povinná, ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík. Podrobná data o připravenosti systému pak prezentoval ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Zdeněk Blahuta. „Elektronická preskripce reálně technicky funguje na bázi dobrovolnosti již od roku 2011, systém již byl průběžně odzkoušen a do současné chvíle jím prošlo více než 8,3 milionu eReceptů. O přístup do systému prozatím požádaly přibližně dvě třetiny lékařů a většina lékárníků. V tuto chvíli je v systému zapojeno 19 790 lékařů a 4 459 zdravotnických zařízení, 2 287 lékáren a 6 529 lékárníků,“ uvedl ředitel SÚKL (více v prezentaci ZDE).

Související prováděcí vyhlášku, která byla odeslána do Legislativní rady vlády, představil náměstek ministra pro legislativu Radek Policar: „Povinnost elektronické preskripce od 1. ledna příštího roku není jediná, která na lékaře v blízké době dopadne, další bude elektronická evidence tržeb povinná k 1. 3. 2018 a celoevropská pravidla pro ověřování padělků mezi léky účinná od 9. 2. 2019. Všechny tyto povinnosti vyžadují, aby všichni lékaři již dnes měli počítač a připojení k internetu.“ V rámci své prezentace vyhlášky představil Radek Policar i situace, kdy bude nadále přípustný recept v listinné podobě. Jsou to případy, kdy jde o:

  • recepty na léčivé přípravky obsahující omamné látky nebo psychotropní látky
  • žádanky
  • recepty na léčivé přípravky vystavené „smluvním lékařem“ poskytujícím zdravotní služby sobě, manželovi, rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům
  • žádanka a recept na humánní léčivé přípravky, které předepisuje veterinární lékař při poskytování veterinární péče
  • recept na léčivý přípravek předepsaný v rámci klinického hodnocení
  • recept, který je určen pro uplatnění v jiném členském státě Evropské unie
  • činnosti v rámci zdravotnické záchranné služby
  • poskytování odborné první pomoci
  • poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta
  • situaci, kdy z prokazatelných objektivních technických důvodů není možné vystavit lékařský předpis v elektronické podobě (výpadek elektrické energie, výpadek internetového připojení, výpadek informačního systému předepisujícího lékaře, výpadek služeb webového rozhraní centrálního úložiště) (více v prezentaci ZDE).

„Jsme přesvědčeni, že systém je dostatečně připraven a že bude funkční. V 21. století je naprosto normální, že se elektronizuje řada systémů, a zdravotnictví je prostě jedním z nich. Při porovnání se zkušenostmi z mnoha jiných zemí jde podle nás o krok správným směrem,“ shrnul v závěru tiskové konference náměstek ministra pro zdravotní péči Roman Prymula.

Videozáznam tiskové konference MZ ČR a SÚKL najdete na webových stránkách MZ ČR.

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

ZDROJ:  SÚKL

ORL Vincentka Fórum 2017

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a FN v Motole ve spolupráci se společností Vincentka a.s. si Vás dovolují srdečně pozvat na odbornou akci ORL Vincentka Fórum 2017 „125.výročí vzniku první české otorinolaryngologické kliniky“.

Datum: 9.11.2017

Místo: Radiopalác, Vinohradská 1789/40, 120 00 Praha  http://www.radiopalac.cz/

Registrace: K účasti na akci se přihlašujte zasláním jména a příjmení na email: Monika.Mikulasova@fnmotol.cz do 3.11.2017.

Účast na akci není zpoplatněna. Počet míst je limitován. Pokud bude volná kapacita, bude se možno přihlásit i na místě.

Webové stránky: http://orl.lf1.cuni.cz/orl-vincentka-forum

MUDr.Jitka Vydrová

Výzva Rady Sdružení ambulantních specialistů všem ambulantním specialistům.

Vážená paní doktorko,
Vážený pane doktore,

věnujte, prosím, pozornost příloze. Jde o výzvu Rady Sdružení ambulantních specialistů všem ambulantním specialistům přidat se k protestu, který proti přehlížení našich oprávněných požadavků ze strany zejména MZ organizujeme spolu se Sdružením praktických lékařů a Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost.

Na každém z Vás necháváme, aby dle vlastních možností zvážil rozsah, jakým se k protestu přidá, věříme ale, že tuto příležitost nepromarníme a jasným vyjádřením společného názoru dosáhneme konečně takové postavení našich ambulancí, jaké jim v civilizované Evropě náleží.

Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda

Výzva Rady SAS k přerušení provozu [PDF]

(přeposlal pan dr. Fr.Plhoň)