Moderní technologie v kompenzaci sluchových poruch

ŠKOLICÍ AKCE PRO AUDIOLOGICKÉ SESTRY TÉMA:       Moderní technologie v kompenzaci sluchových poruch TERMÍN:  8.4.2016 13:00 – 18:00 MÍSTO:     Dům odborových služeb naproti Mahenovu divadlu Malinovského náměstí 603 Brno, 602 00 3. podlaží, dveře č. 312 8.4.2016 [PDF] TERMÍN:  15.4.2016 13:00 – 18:00 MÍSTO:   Sluchadlová akustika Prokopových 3 158 00 Praha 5 15. 4. 2016 [PDF]

Celý text

PREPARAČNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na PREPARAČNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI Termín: 25. – 27. 11. 2014 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Podrobné informace v příloze. S pozdravem prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. Preparační kurz ORL [PDF]

Celý text

Celostátní foniatrický seminář 8.2.2014 – Brno

Program celostátního foniatrického semináře 8.2.2014 v Brně Lejska,M., Havlík,R., Bártková, E., Weberová, P.: Podmínky ovlivňující vývoj řeči u dětí. AUDIO-Fon centr. Brno Horník, Pavel: Chronická sekretorická otitida a její následky. Vliv na vývoj řeči. Dětská ORL ambulance Brno Krejčí, H., Richterová,B.: Vliv farmakoterapie ADHD na rozvoj řeči dětí s vývojovou dysfazií Foniatrická klinika Praha Šmídmajer, Karel: Vícenenasycené mastné kyseliny a jejich vliv na poruchy učení a chování u dětí a adolescentů. Qpharma České Budějovice Košková, Olga, Vokurková, Jitka: Skryté vrozené vady patra jako příčina opožděného vývoje řeči. Oddělení plastické chirurgie FDN…

Celý text

Seminář pro audiologické sestry

TÉMA:       Využití binaurálního prahu při maskování TERMÍN:  16. 11. 2013 9:00 – 13:00 MÍSTO:      Widex, Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9 POŘADATEL: Lenka Pavelcová AUDIOCONSULTING Vinohrady 237 Tel: +420 736 675 693 Rebešovice Email: lenkapavelcova@seznam.cz 664 61 Web: www.audioconsulting.cz Původní informace ve formátu PDF  

Celý text

POZVÁNKA na odborný seminář pořádaný Foniatrickou klinikou 1. LF UK a VFN

Akce: odborný seminář pořádaný Foniatrickou klinikou 1. LF UK a VFN a Sekcí pro foniatrii ČS ORL a CHHK ČLS JEP Termín: sobota 1. června 2013 v 10 hodin Místo:  posluchárna Foniatrické kliniky Žitná 24, Praha 2 Program: O. Dlouhá: Dichotismus – přehled studií k 50. výročí problematiky J. Vokřál: Směrové slyšení (písemnictví) L. Černý: Porucha percepce řeči ve vyšším věku Schůze foniatrů Původní dokument ve formátu DOC

Celý text