Certifikovaný audiologický kurz pro ORL zdravotní sestry.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si Vás upozornit na další vypsaný termín
Certifikovaného audiologického kurzu pro ORL zdravotní sestry:

Termín: 8.-9.9. a 6.-7.10.2023

Místo konání: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
výuková místnost přízemí

http://www.fnhk.cz/orl

Na úvodní teoretickou a praktickou část v Hradci Králové navazuje pětidenní praktický tréning, který probíhá podle přání frekventantů kurzu individuálně na ORL klinice v Hradci Králové nebo v Hlasovém a sluchovém centru Praha.

Připomínám, že dle vstupních kritérií MZ je stanoveno, že kurz je určený pro všeobecné nebo dětské sestry (nikoliv pro sestry praktické či sanitářky).

S přáním krásných letních dnů Jitka Vydrová

V příloze Certifikovaný kurz audio sestry

prim. MUDr. Jitka Vydrová
Poliklinika ambulantních specialistů Medico spol. s r.o.
Praha 11, Opatovská 1763/11
www.medico.cz
Hlasové a sluchové centrum Praha/MHC
Praha 1, Národní 11
www.hlasovecentrum.cz