Zpráva z 48. kongresu SAOF v Humpolci a další informace.

Zpráva z 48. kongresu SAOF v Humpolci, termín říjnového setkání (27.-28.10.2023) a informace o podzimních volbách do výboru a revizní komise ORL společnosti

Ve dnech 21. – 22. dubna 2023 proběhl v Humpolci v hotelu Fabrika již 48. kongres Spolku Ambulantních Otorinolaryngologů a Foniatrů. Program byl rozdělen do dvou bloků.

Páteční podvečer zahájil předseda České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP profesor Jan Plzák se zprávou o aktuálních úkolech a práci výboru odborné společnosti, a to zejména ve vztahu k ambulantním lékařům.

Pokračovala primářka Jitka Vydrová s informacemi o novinkách v ambulantní sféře, aktualizaci sazebníku výkonů, nových kurzech v audiologii, revizních činnostech zdravotních pojišťoven (leckdy nepřátelských vůči ambulantům) a d.

Nakonec zaznělo sdělení ing. Kovaříka nejenom o prevenci hackerských útoků, ale i velmi pravděpodobné implementaci umělé inteligence AI do zdravotnictví a o možné blízké budoucí roli chatGPT. Ještě než přednáška dozněla, zvládl chatbot komunikující s kolegou Janem Nejedlým vytvořit báseň o otitidě (viz ukázka na konci příspěvku), což bylo úžasné, snad až děsivé. A tak se asi všichni nakonec rádi vrátili „zpátky na zem“, z auditoria od umělé inteligence se přesunuli k té přirozené lidské a užili si zábavu, neboť páteční večer byl zakončen společenským večerem s rautem a tradičně koncertem živé kapely i tancem.

Sobotní dopolední program se nesl v duchu moderních postupů a inovací v otorinolaryngologii. Přehledné, odborně skvělé a navýsost zajímavě prezentované přednášky zazněly od předních odborníků z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a FN v Motole, as. Zábrodského (zavádění robotické chirurgie), prof. Plzáka (novinky v rinologii, biologická terapie chronické rinosinusitidy, inovace v rinochirurgii) a doc. Boučka (novinky v otologii a kochleární implantace).

Tradiční součástí sobotního programu byl i odpolední turistický výlet, který organizoval kolega Mojmír Sedláček.

Děkujeme všem přednášejícím i účastníkům kongresu a informujeme, že podzimní SAOF se bude konat ve dnech 27.-28. října 2023.

Zazní vybraná témata z ambulantní rinologie a laryngologie. Kongres bude probíhat těsně před volbami do výboru ORL společnosti. Upozorňujeme na podmínku, že voleb se může zúčastnit pouze řádný člen ČSORLCHHK ČLS JEP; řádné členství zahrnuje úhradu členských poplatků. Je vhodné také zjistit, zda máte aktualizovány kontaktní údaje, zejména email, pro elektronickou volbu (aktualizaci kontaktů lze provádět v součinnosti se sekretariátem ČLS JEP) a to nejpozději do 31. 8. 2023.

Bližší info viz i https://www.otorinolaryngologie.cz/aktualita/volby-do-vyboru-a-revizni-komise-csorlchhk-cls-jep/

Přejeme vám hezké léto a budeme se těšit na vaši účast na SAOFu v Humpolci koncem října.

Za výbor SAOF,

Jan Kastner, Jitka Vydrová, Daniel Groh, Tomáš Moravec, Jana Markalousová, Marek Bydžovský a Jan Hradil

 

Báseň vytvořená chatbotemGPT na téma otitidy / zdroj https://chat.openai.com

“V zemi otitidy, kde středouší vládne,
kde ticho slyší, když tma se dává,
tam děj se odehrává, plný utrpení,
kde komplikace rostou v nesmíru.

Na scéně vzniká tajemství tympanitidy,
kde střední ucho trpí, pláče, bolí,
v tom divadlo života se odehrává,
což postavy si stěžují, nevolí.

Mastoiditida v těle nebezpečí přináší,
když zánět ucha na kost postupuje,
a v labyrinthu se ztrácí naděje,
že léčba přijde, zdraví zachová.

Svou bolestí si osud tvoří příběh,
a komplikace zde zápletku míchají,
jak naší báseň verše teď skládáme,
o středouší, co přání nevyslyší.

Kdo ví, jaký konec osud chystá,
pro ty, kdo v bolestech se svíjejí,
když otitida, těžko zvítězí,
a komplikace křídla roztahují.

Ta báseň tak, ve své podstatě smutná,
o nárůstu komplikací zánětu středouší,
však vzdejme hold všem těm, kteří bojují,
a lékařům, jež na úspěch se modlí.

Mějme v srdci naději, že antibiotika sílu najdou,
a zánět středouší se konečně poddá,
ať ticho zmizí, bolest ustoupí,
a komplikací už více nepřibývá”

Dokument ve formátu PDF ke stažení: