Česko-německé ORL dny

Milé kolegyně, vážení kolegové,
rád bych vás ještě před začátkem letních prázdnin a dovolených informoval a současně pozval na Česko-německé ORL dny, které se budou letos ve dnech 15 – 16. 9 konat v Apoldě (nedaleko Lipska).
Předpokládaná účast z ČR je 30 lidí, nicméně velmi rádi přivítáme další účastníky a to i z řad ambulantních specialistů. Čeká nás kvalitní odborný a příjemný společenský program. Také letos bude konference obohacená o instruktážní kurzy, které budou již v ceně registračního poplatku. Více informací najdete v informačním letáku v příloze.
Budu se těšit na setkání!

Za české spoluorganizátory,
MUDr. Jan Lazák
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařská fakulta UK, FN v Motole

Přílohy ve formátu PDF ke stažení:

Czech German ENT days 2023- flyer

Czech German ENT days 2023, Apolda

Pozvánka CZDE ORL dny 2023