Standardy délky trvání dočasné pracovní neschopnosti u vybraných diagnóz

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Instrukci náměstkyně pro řízení sekce sociálně pojistných systémů MPSV č. 9/2017 „Standardy délky trvání dočasné pracovní neschopnosti u vybraných diagnóz dle MKN-10“. Daná Instrukce nabyla účinnosti od 1. července 2017.

Zdroj: http://www.lkcr.cz/informace-262.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99733