Systémová řešení ve zdravotnictví jsou vskutku v nedohlednu…

“Již dlouhou dobu se řeší novela zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. V rámci projednávání této novely přišel zdravotní výbor Poslanecké sněmovny ve spolupráci s MZ se vskutku originálním nápadem, jak vyřešit nedostatek lékařů v nemocnicích. Povolat kolegy z ambulancí….”

Celý článek JUDr. Tomáše Doležala:

Systémová řešení ve zdravotnictví jsou vskutku v nedohlednu…