Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení: ORL

Ambulantní péče
1.33. Otorinolaryngologie
Vybavení:
a) křeslo vyšetřovací polohovací,
b) sedačka otáčecí,
c) optická zařízení k vyšetření nosu a krku,
d) mikroskop vyšetřovací,
e) tympanometr, pokud není audiologické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele,
f) kauter,
g) odsávačka,
h) sady ORL nástrojů.
Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko.
Pokud není audiologické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, zřizuje se tichá komora vybavená audiometrem.

1.7. Foniatrie
Vybavení:
a) zvětšovací otoskop nebo mikroskop,
b) zdroj studeného světla,
c) endoskopické optiky rhinologické,
d) laryngostroboskop,
e) odsávačka,
f) sady ORL nástrojů,
g) ladičky,
h) tichá komora,
i) audiometr klinický,
j) tympanometr,
k) zařízení pro slovní audiometrii ve volném poli, pokud jsou zkoušena a vydávána sluchadla.
Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, osobní váha a výškoměr.

ZDROJ:
http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2010/221010/Sb_221010_——_.php