ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Informace ke sběru výkazů za rok 2015:

Sběr výkazů za rok 2015 neproběhne v obvyklém lednovém termínu, ale bude zahájen až 1. dubna 2016 a poběží do 31. května 2016.

 

Veškeré informace ke sběru výkazů Vám zodpoví naši krajští metodici:
http://www.uzis.cz/system/files/vykazy2015_metod_podpora.pdf .

Před zahájením sběru obdrží všichni poskytovatelé podrobné informace elektronickou poštou (prostřednictvím hromadně zaslaného E-mailu). Proto pokud došlo ke změně Vaší e-mailové adresy, zašlete nám nový aktivní e-mailový kontakt na adresu uzis@uzis.cz .

Poskytovatel zdravotních služeb přihlášený do registrů resortu zdravotnictví nalezne (po přihlášení na adrese: https://ereg.ksrzis.cz) své předepsané výkazy v aplikaci Centrální úložiště výkazů (CÚV).

V případě potíží s přihlášením kontaktujte technickou podporu Helpdesk KSRZIS: helpdesk.registry@ksrzis.cz , +420 261 092 462.

Poskytovatelům nelůžkové péče, kteří dosud nemají přístup do webové aplikace CUV bude nabídnut alternativní sběr dat, který umožní odevzdat předepsané výkazy bez nutnosti registrace a přihlášení do
webové aplikace CÚV.

Výkazy bude možné odevzdat pouze v elektronické podobě do 31. 5. 2016. Výkazy zaslané v listinné podobě nebudou akceptovány a budou považovány za neodevzdané.

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb zaregistrovaných dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) v platném znění naleznete zde:
http://www.uzis.cz/system/files/vykazy2015_seznam_zaregistr_poskytovatelu_zs.pdf

Podrobné informace k výkazům řady A naleznete zde:
http://www.uzis.cz/system/files/vykazy2015_klinicke_A.pdf .

Podrobné informace k výkazům řady E, L, T, V naleznete zde:
http://www.uzis.cz/system/files/vykazy2015_E_L_T_V.pdf .

http://www.uzis.cz/zpravy/informace-ke-sberu-vykazu-za-rok-2015-vice-informaci-zde