Vyhláška o úhradách ambulantní péče na rok 2019.

Vážení kolegové,
Vyhláška o úhradách ambulantní péče na rok 2019 obsahuje možnost 9% navýšení úhrady zdravotní péče na 1 unicitní rodné číslo. Oproti roku 2018, kdy naše úhrady víceméně stagnovaly s maximálním navýšením 1,3%, se tedy jedná o poměrně významnou možnost zlepšení úhrad za naší práci.

Toto navýšení má však následující podmínky:

1. Doložení diplomu celoživotního vzdělávání platného k 1.1.2019 Diplom celoživotního vzdělávání musí být dokladován alespoň u 50 % lékařů dané ordinace.

2. Úprava ordinační doby
Celková ordinační doba je nejméně 30 hodin týdně. U chirurgických oborů minimálně 24 hodin.
Hodnota bodu je navýšena, resp. koeficient je přiznán v dané odbornosti v případě, že poskytovatel alespoň u jednoho pracoviště (IČP) v dané odbornosti má alespoň 2 dny v týdnu ordinační hodiny prodlouženy do 18:00 hodin nebo alespoň 2 dny v týdnu má začátek ordinační doby od 7:00 hodin nebo alespoň 1 den v týdnu od 7:00 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu do 18:00 hodin.

Tyto skutečnosti musí poskytovatel pojišťovnám doložit nejpozději do 31.1.2019, tak aby mohly být součástí dodatku smlouvy č. 2.
Na pozdější oznámení již nebude brán zřetel a koeficient navýšení úhrady již pojišťovny neuznají.

MUDr. Jitka Vydrová