Zohlednění změny sazebníku výkonů do úhrad.

Milé kolegyně a milí kolegové,

v průběhu prosince proběhla další dvě jednání se zdravotními pojišťovnami ve věci zohlednění změny sazebníku výkonů do úhrad, a to s VZP ČR (11.12.2018) a s OZP (17.12.2018). Jednání jsem se zúčastmila spolu s právničkou ČLK specializovanou na problematiku úhrad Mgr.MUDr. Záleskou.

Jednání s VZP:
VZP je připravena o zohlednění změny sazebníku výkonů do úhrad v naší odbornosti jednat, a to do budoucna. Podle jejich názoru by se zohlednění mělo týkat zejména tzv. nosných přístrojových výkonů. Vzhledem k tomu, že se jednání na poslední chvíli nemohl zúčastnit pan náměstek Ing. Šmehlík, který jej svolal, nejsou zatím žádné konkrétní výstupy. Vyžádali jsme si podklady – informaci o frekvenci vykazování jednotlivých výkonů a informaci o reálné hodnotě bodu jednotlivých poskytovatelů. Dle dohody se zástupci VZP budou na základě těchto dat jednání pokračovat po Novém roce. Další jednání s Ing Šmehlíkem máme 14.1.2019. 

Jednání s OZP:
OZP je ochotna zohlednit změny SZV při vyúčtování roku 2018 a 2019, a to na základě individuálních námitek poskytovatelů. Vzhledem k tomu, že drtivá většina poskytovatelů (dle tvrzení OZP) má uzavřeny úhradové dodatky pro rok 2018 a každý poskytovatel má jiné spektrum péče, brání se OZP plošnému navyšování úhrady. Je proto třeba, aby každý poskytovatel, který nebude s výší úhrady za rok 2018 souhlasit, uplatnil individuální námitku proti vyúčtování 2018. Změna sazebníku výkonů od 1.1.2016 bude brána jako relevantní námitka. V tuto chvíli není OZP schopna sdělit, jakým konkrétním způsobem bude zohlednění probíhat. Vše se bude odvíjet od výsledku vyúčtování roku 2018 a stavu finančních prostředků na straně OZP. Prozatím bylo dohodnuto, že zůstaneme s OZP v kontaktu a až budou známy výsledky vyúčtování 2018, budeme v jednání pokračovat. OZP při jednání zastupovala MUDr. Jitka Vojtová, MBA, zdravotní ředitelka.

S přáním krásných Vánoc a úspěšného roku 2019

prim. MUDr. Jitka Vydrová

Mgr.MUDr- Dagmar Záleská