Zika virus – doporučení pro cestovatele do postižených oblastí světa

Zdroj: ECDC 22.1.2016

 • dodržovat preventivní opatření před poštípáním komáry i během dne
  (pozn.: vhodný oděv, repelenty na nechráněné části těla, impregnace oblečení; při pobytu v místnosti:
  klimatizace, insekticidy; životní prostředí: omezit možná líhniště komárů – voda v miskách pod květinami,
  zbytky vody v pneumatikách apod.)
  cestovatelé s imunologickým onemocněním nebo závažným chronickým onemocněním by se měli
  před cestou do rizikových oblastí poradit s lékařem,
 • těhotné ženy a ženy, které chtějí otěhotnět, by měly konzultovat cestovní plány s lékařem a zvážit
  odložení či zrušení cesty do oblastí výskytu Zika viru,
 • cestovatelé, u kterých se vyskytne horečnaté onemocnění během 3 týdnů po návratu z rizikových
  oblastí, by měli navštívit lékaře, který provede vyšetření k určení příčiny onemocnění,
 • těhotné ženy, které navštívily oblasti výskytu Zika viru, by měly o této skutečnosti informovat svého
  gynekologa a těhotenství by mělo být pečlivě monitorováno.

DOKUMENT KE STAŽENÍ [PDF]
tema_prevence_zika-virus-doporuceni-pro-cestovatele-do-postizenych-oblast1i