Co je třeba vědět před jednáním o úhradové vyhlášce pro příští rok.

Vážení přátelé, ambulantní specialisté všech oborů.

Každoročně probíhají dohodovací jednání o způsobu, rozsahu a objemu úhrad za naši práci pojišťovnami. Těchto dohodování se účastní všichni poskytovatelé, tj. my, ambulantní specialisté, OSVČ či s.r.o. námi vytvořená.

Protože těžko by se každý těch jednání nemůže sám zúčastňovat pověří tím zpravidla někoho, který dává záruku, že budou jednání pro nás co nejúspěšnější, to znamená, že za naši práci dostaneme co možná nejlepší platové podmínky.

Je možno pověřit jednotlivá sdružení podle odborností nebo mezioborové Sdružení (Spolek) ambulantních specialistů, který v minulosti vyjednal obvykle dobré podmínky.

Je třeba vědět, že pokud k dohodě mezi pojišťovnami a plátci – tedy námi – nedojde pak je stav t. zv. „nedohody“ a v tom případě ministerstvo zdravotnictví vydá t. zv. „úhradovou vyhlášku, která jako v případě „dohody“ neobsahuje to, co bylo vyjednáno předem, ale direktivně si tuto vyhlášku nastaví tak, jak samo chce a potřebuje.

Je třeba, abyste si uvědomili, že v tom případě opakovaně a zejména tehdy, když ministry byli bývalí ředitelé velkých nemocnic jako MUDr Němeček z Ostravy a ing. Ludvík z Motola došlo k tomu, že na náš úkor byly významně preferovány nemocnice.

Proč to píšu. V poslední době nařídil prezident ČLK MUDr Kubek provádění masové desinformační a náborové kampaně v tom smyslu, že slibuje , v případě, že dostane plnou moc účelově založená hybridní společnost „ČLK o.s.“ , kterou ovládá, zajistí na první pohled nesplnitelné výhody jako je třeba přímá platba výkonově bez regulací. To bychom si, samozřejmě, přáli všichni, ale zcela jistě by v tom případě k dohodě nedošlo, protože pojišťovny by na to nesehnaly prostředky a tudíž by s tím nemohly souhlasit. Následovala by okamžitě „ nedohoda“ s následnou direktivní ministerskou vyhláškou, která by opět rozvázala ruce těm, kteří by chtěli na úkor nějakého segmentu protěžovat jiný. A to třeba ministři Němeček a Ludvík právě udělali.

Je zřejmé, že právě toho sleduje prezident ČLK svou kampaní, kromě cílů svých politických. Má k tomu k dispozici kompletní mailový adresář všech lékařů a „Tempus“, což ostatní poskytovatelé nemají.

Proto vás všechny prosím, pokud s tímto textem souhlasíte, abyste ho přeposlali všem svým známým, privátním lékařům- ambulantním specialistům.

V dohodovacích řízeních rozhoduje počet plných moci, které jednotliví vyjednavači doloží. To sdružení, které má těch plných mocí nejvíce je pak hegemonem v jednání.

Rozhoduje datum pověření plnou moci . Nejaktuálnější je platné.

Proto na vás apeluji, je v našem zájmu, aby ČLK o.s. tím hegemonem nebyla. Proto, prosím, i ti, kteří jste bez znalostí těchto faktů třeba plnou moc po přečtení Tempusu pro ČLK o.s. udělili, napište nejaktuálnější plnou moc pro SAS nebo jiné sdružení poskytovatelů, pokud chcete tak, aby tím byla plná moc udělená předtím pro ČLK o.s. zneplatněna. Dead line je 3. 2. 2020.

Pokud jednáním o úhradách pověříte SAS máte možnost současně se stát i členy SASu, kteří mají velké informační výhody . Pokud tak učinit nechcete, i tak můžete svojí plnou mocí jednorázově k jednání SAS pověřit.

V příloze je scan článku z bulletinu SAS z ledna, kde je vysvětleno stanovisko SAS a shrnuto jako jsou výhody pro členy SASu. Další příloha je tiskopis plné moci k jednání o úhradách pro SAS a pro zájemce i přihláška za člena SASu.

Tiskopis „plné moci“ po vyplnění je třeba zaslat poštou na adresu kanceláře SAS na tiskopisu uvedenou.

Zájemci se mohou, ostatně, informovat přímo na stránkách SASu www.sasp.cz

Za výbor SAOF František Plhoň a Jitka Vydrová

 

Přílohy ke stažení:

Plná moc pro SAS k jednání o úhradách 2020

Prohlášení SAS k úhradám z Bulletinu_0001

Přihláška ke členství vSAS 2020