Doporučení pro zdravotnická zařízení při podezření na infekci novým koronavirem

Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí vydalo 
doporučení pro zdravotnická zařízení při podezření na infekci novým 
koronavirem podle ECDC a WHO.
http://www.szu.cz/tema/prevence/doporuceni-pro-zdravotnicka-zarizeni-pri-podezreni

Co dělat, pokud cestujete z oblastí nákazy novým koronavirem a objeví se 
u vás teplota, kašel nebo dušnost?
http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Plakat.pdf