Informace Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR (SAS)

Informace Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR (SAS), nejen pro naše členy

V Praze 27.11.2019

Vážená paní doktorko,
Vážený pane doktore,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o tom, co vše se nám v minulých měsících podařilo vyjednat pro ambulantní specialisty.
Věříme, že toho není málo:

1. Pro rok 2019 to bylo až více než 9% navýšení úhrad, resp. jednotkové ceny práce proti roku 2017, což se do Vašich příjmů promítne nejpozději v květnu 2020 při ročním vyúčtování.

2. Pro rok 2020 až 17% navýšení úhrad (opět za stejnou práci) proti roku 2018 a mimo to úhradu náhrady zrušených regulačních poplatků (kód 09543) ne 30,-, ale 35,- Kč bez limitu, a to pro všechny věkové skupiny včetně dětí od 6 do 18 let.

3. S VZP jsme dojednali rychlou realizaci dorovnání reálné hodnoty bodu na minimálně 1,- Kč s de facto trvalou platností již od roku 2018, její nový – vstřícnější – přístup k úhradě nově nasmlouvaných výkonů i podmínky prvních programů v systému VZP PLUS.

4. I s ČPZP jsme dojednali dorovnání reálné hodnoty bodu na minimálně 1,- Kč. Tentokrát s platností od roku 2019.

5. Spolu s ostatními členy Koalice soukromých lékařů jsme ubránili i náš segment před útoky tzv. krizového štábu (jistě víte, že ČLK byla jeho členem), jejichž cílem bylo zvrátit výsledky dohodovacího řízení a – ostatně stejně jako v dřívější letech (s pro nás nejhorším projevem v letech 2017 a 2018) – přesunout maximum financí od nás do nemocnic, přičemž nám se výše i níže uvedené daří bez toho, že by jiným segmentům byl ubrán, byť jeden jediný haléř.

Věříme, že tyto všechny body mimo naši dřívější činnost, mezi níž patří např. vyjednání trvání našich smluv na dobu neurčitou s možností výpovědi jen z jasně definovaných důvodů pro naprostou většinu ambulantních specialistů (nikoli jen pro hrstku vyvolených, jak to bylo předtím dojednáno vedením ČLK) u všech pojišťoven, také vítáte.

Zároveň Vás ujišťujeme, že jednáme dále.
Např. o
– využití podílu našeho segmentu z 3 mld. Kč, které správní rada VZP vytřídila také pro rok 2020 nad rámec výše vyjmenovaného,
dalších bonifikacích se všemi ostatními zdravotními pojišťovnami.

Závěrem nám dovolte vyjádřit

a) jistotu, že prosadil-li by prezident ČLK nedohodu v rámci dohodovacím řízení (DŘ) o úhradách na rok 2020, o většině výše vyjmenovaného bychom si mohli nechat jen zdát.

b) údiv nad nespokojeností MUDr. Kubka vyjádřenou v hromadných mailech a časopise Tempus Medicorum obsahujících falešná obvinění vůči nám a nepravdy o nás, ačkoli dobře ví, že vše výše vyjmenované znamená v součtu pro ambulantní specialisty více, než by byl nejlepší diskutovaný návrh na DŘ na rok 2020 včetně návrhu, s nímž přišel od sám.

c) ujištění, že sami spor, který MUDr. Kubek rozdmýchal mezi ním a námi a také mezi nemocničními lékaři a ambulantními specialisty, považujeme za zbytečný. Budeme se v něm jen bránit, rozhodně ale chceme využít opravdu účinné cesty a prostředky. Mít dobré jméno považujeme za důležité v dalších jednáních ve prospěch ambulantních specialistů.

Závěrem Vám, kteří nejste ještě našimi členy nebo jste nám neposlali alespoň plnou moc k zastupování v DŘ o úhradách, nabízíme, že budeme rádi další vylepšení prosazovat i pro Vás.

Protože to ale nejde bez maximální síly vyjádřené právě v počtu plných mocí, přikládáme ji k této informaci se zdvořilou výzvou se k nám jejím podpisem co nejdříve přidat.

Protože, jak můžete vidět na našem webu www.sasp.cz, je naše činnost komplexní, nabízíme v příloze i přihlášku do našeho sdružení.
Pro účely samotného DŘ o úhradách ale stačí ta plná moc. Rozhodnutí necháme na Vás.
Vás i naše členy zároveň žádáme, abyste buď tento dopis šířili dál nebo alespoň o jeho obsahu informovali ambulantní specialisty ve Vašem okolí.

V zájmu nás všech.
Předem za to děkujeme.

Za radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda