Důležitá informace pro lékaře skládající atestační zkoušku v roce 2013

Na základě změn, které vešly v platnost Věstníkem Ministerstva zdravotnictví částka 1 (leden 2013), je pro uchazeče skládající atestační zkoušku od podzimu 2013 povinné absolvování kurzů „Lékařská první pomoc“ a  „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“ (pro uchazeče plnící si vzdělávací program z roku 2005 kurz „Základy lékařské legislativy“).

Toto platí i pro uchazeče, kteří tyto kurzy neměli ve vzdělávacím programu uvedeny jako povinné. Bez doložení příslušného potvrzení o absolvování výše uvedených kurzů nebude uchazečům výkon atestační zkoušky z důvodu nesplnění podmínek umožněn.