Ročenka České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku – 2012

Vážení členové České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP,

V příloze si Vám dovoluji poslat ročenku se shrnutím aktivit společnosti a výsledků činnosti výboru za rok 2012.

Účastníci výročního kongresu ORL společnosti ve dnech 23.5.-25.5.2013 v Hradci Králové tuto ročenku obdrželi také v tištěné podobě současně s kongresovými materiály.

S pozdravem

DANIELA KAMARÁDOVÁ | Asociační management ČSORLCHHK  | 734 605 015

Původní dokument ke stažení [PDF]