Zapojení ambulantních ORL specialistů do testování na COVID-19 antigenními testy

V rámci iniciativy www.lekaripomahajicesku.cz se mnozí ambulantní specialisté zapojili do testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (COVID-19), které je zaměřeno na vyhledávání bezpříznakových jedinců v akutní fázi onemocnění v populaci. Blíže viz odkaz na antigenní testování na webu MZČR 

Vyšetření antigenními testy se provádí v rámci Mimořádného opatření MZČR a Organizačních opatření VZP.

Organizační opatření VZP č. 53/2020 probíhalo od 4. 12. 2020 do 18. 12. 2020 a zajišťovalo dobrovolné testování pedagogických pracovníků. Za vyšetření antigenním testem v tomto období se vykazuje kód výkonu 99948

Organizační opatření VZP č. 54/2020 se týká plošného dobrovolného testování populace ČR a umožňuje přihlášeným ambulantním specialistům vykazovat kód výkonu 99949. Viz též https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotni-vykony.

Detailnější informace jsou i na stránkách Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů ČR.

Plošné testování antigenními testy probíhá od 16. 12. 2020 a je plánováno minimálně do 15. ledna 2021. Spolu s výborem ČSORLCHHK ČLS JEP pracujeme na tom, aby ORL ambulanté mohli testovat i po tomto termínu. 

Iniciativa Lékaři pomáhají Česku deklaruje, že se testování pravděpodobně prodlouží. 

Antigenní testování není určeno pro pacienty s příznaky respirační infekce COVID-19, v tom případě je vhodné, aby pacient kontaktoval svého praktického lékaře, který jej odešle k PCR-testu COVID-19 na jedno z odběrových míst.

MUDr. Jan Kastner, Ph.D.