Vykazování distanční péče ambulantními specialisty – stav k 31.12.2020

Přehled a novinky ve vykazování distanční péče v roce 2020 v návaznosti na pandemii COVID-19 byl zveřejněn v souhrnu prim. Vydrové na stránkách SAOF z 20.10.2020.

Ke konci prosince 2020 platilo, že výkony 09614 a 09616 je možné vykazovat jak u Všeobecné zdravotní pojišťovny, tak i u většiny oborových pojišťoven. 

Pouze u ČPZP tyto kódy není možné vykazovat, ale namísto toho je hodnota kódu za telefonický kontakt (09513) navýšena na dvojnásobný počet bodů. 

U oborových pojišťoven je možné vykazovat i kód pro telemedicínu (videokonzultace), který je ale zatížen některými technickými i administrativními podmínkami (podepsaný informovaný souhlas obou stran a d.).

Pro přehlednost uvádíme odkazy týkající se distanční péče na webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven.

111 – https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_42_2020-distancni-kontakt-aktualizace_ii.pdf 

201https://www.vozp.cz/covid-seznam-vykonu-distancnich-konzultaci – výkon 09513 hrazen dvojnásobným počtem bodů (152 Kč za výkon)

205https://www.cpzp.cz/clanek/5642-0-Seznam-opatreni-v-souvislosti-s-vyskytem-onemocneni-COVID-19.html (záložka webové stránky Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele ambulantní specializované péče, oddíl II, odstavec 11  –  ČPZP bude hradit výkon 09513 telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem u poskytovatelů ambulantní specializované péče navýšeným počtem bodů 152 a hodnotou bodu 1,- Kč v době od 12. 10. 2020 do odvolání; tento postup má zajistit přiměřenou úhradu vyšší náročnosti telefonických konzultací v době epidemie)

207https://www.ozp.cz/pro-lekare/aktualni-informace/prakticti-lekari/informace-ozp-o-distancnich-vykonech

211https://www.zpmvcr.cz/sites/www.zpmvcr.cz/files/dokumenty/2020-10/Informace%20ZP%20MV%20%C4%8CR_distan%C4%8Dn%C3%AD%20konzultace%20ambulantn%C3%AD%20specialista.docx_ZSK_1.pdf

209 – umožňuje vykazovat kódy 09614 a 09616  

213 – obdobně jako u 205 – https://www.rbp213.cz/cs/informace-ke-zpusobu-vykazovani-distancni-komunikace-mezi-poskytovatelem-a-pojistencem/a-1182/  

MUDr. Jan Kastner, Ph.D.