Dřívější termín dobrovolného očkování i pro ambulantní otorinolaryngology a jejich zdravotnické zaměstnance.

Vážené kolegyně a kolegové,

ambulantní ORL lékaři jsou zařazeni v rámci Strategie očkování proti onemocnění COVID-19 zařazeni do fáze I B (předpoklad únor/březen 2021). Tento metodický pokyn nezměníme, byť nejenom ČLK tento materiál bohatě připomínkuje. Vážíme si práce našich nemocničních kolegů, kteří v první linii pečují o pacienty s Covid-19. 

Nicméně vzhledem k faktu, že i my v našich ordinacích provádíme ambulantní vyšetření akutních respiračních infekcí, tedy podílíme se na diagnostice nových pacientů s Covid-19, že jako jedni z mála ambulantních specialistů jsme spolu s ambulantními pneumology již od jara 2020 oprávněni odesílat pacienty se žádankou na PCR-covid test, že vyšetřujeme a sledujeme pacienty po prodělání onemocnění covid-19 (studie poruchy čichu a d.), tedy že podobně jako ambulantní pneumologové (viz jejich info na http://www.pneumologie.cz/splňujeme podmínky zařazení do prioritní fáze očkování I A, rádi bychom se minimálně pokusili zajistit dřívější termín dobrovolného očkování i pro ambulantní otorinolaryngology a jejich zdravotnické zaměstnance. 

A na základě vstřícného postoje předsedy České vakcinologické společnosti chceme oslovit Krajské koordinátory očkování, v úzké spolupráci a s plnou podporou vedení ČSORLCHHK ČLS JEP.

Prosíme tedy ty z vás, kteří byste byli ochotni se prioritního očkování fáze I A zúčastnit a neprodělali jste onemocnění Covid-19 v posledních 90 dnech, abyste na emailovou adresu MUDr. Kastnera beroun@orl-kastner.cz a v kopii na asociační management naší odborné společnosti janurkova@asociacni.cz co nejdříve, nejpozději však do neděle 10.1.2020, poslali vyplněné údaje  od Vás a ostatních zdravotnických pracovníků ve vaší ordinaci (zaměstnaný lékař, zdravotní sestřička).

Ihned poté údaje odešleme krajským koordinátorům očkování a na zdravotnický odbor Krajských úřadů a Magistrátu Hl.m. Prahy (kde akce již probíhá přes SASP), tedy vašich zřizovatelů. 

Samozřejmě všichni, kteří se nechtějí nebo nemohou zúčastnit (byť výsledek a úspěch se zařazením do fáze IA u krajských koordinátorů očkování nelze předjímat), by měli být automaticky zařazeni do fáze IB dobrovolného očkování proti onemocnění Covid-19.

Děkujeme všem za jejich nasazení v první ambulantní linii v boji nejenom s onemocněním Covid-19.

Za SAOF,

MUDr. Jan Kastner, Ph.D. a prim. MUDr. Jitka Vydrová

 

Vyplňte, prosím následující údaje (a žádné jiné)

Jméno, Příjmení, Titul: 

Věk: 

Obor:

Místo ordinace: 

Číslo telefonu, event. email.: 

Poznámka – přidružené choroby:

V příloze dokument ve formátu DOCX