Informace o způsobu realizace přednostního očkování zdravotníků v Praze

Vážené kolegyně a kolegové,

jak jsem vás již informoval, Česká lékařská komora požadovala, aby ve skupině s absolutní prioritou (fáze I. A očkování) byli očkování všichni zdravotníci, kteří jsou při své práci v přímém kontaktu s pacienty nebo s potenciálně infekčním materiálem. Pan ministr Blatný tomuto našemu požadavku vyhověl a v současnosti jednáme o způsobu, jak toto prioritní očkování realizovat.

Vzhledem k tomu, že nemocnice již své zaměstnance očkují, přičemž často se nejedná ani o zdravotníky, považuji za nutné, aby se mohli již nyní nechat očkovat také zdravotníci pracující v ambulancích. Jsou to totiž právě ambulantní lékaři, v jejichž řadách řádil a řádí covid-19 nejvíce. Vzhledem k tomu, že stejně jako při jarní distribuci osobních ochranných prostředků, tak i při očkování budou hrát velmi významnou roli kraje, obrátil jsem se na všechny hejtmany nejenom s nabídkou spolupráce ze strany ČLK i jejich členů, ale také s žádostí o spolupráci při zajišťování přednostního očkování zdravotníků.

Ještě dříve, než se primátor Hl. m. Prahy MUDr. Hřib mohl s mým dopisem seznámit, obdržel jsem spolu s prezidenty lékárnické i stomatologické komory a představiteli několika sdružení soukromých lékařů informaci ředitele odboru zdravotnictví Mgr. Ježka, že se zájemci o prioritní očkování z řad ambulantních lékařů i jejich zaměstnanců mají hlásit přímo v distribučních očkovacích místech, kterými na území Prahy jsou: FN Královské Vinohrady, FN Motol, IKEM, nemocnice Bulovka, nemocnice Homolka, Státní zdravotní ústav, Thomayerova nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice a Všeobecná FN na Karlově náměstí.

Název DOMČ

kontaktní e-mail

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – ústavní lékárna pavilon P fnkvred@fnkv.cz
Fakultní nemocnice v Motole – nemocniční lékárna milan.vegerbauer@fnmotol.cz
Institut klinické a experimentální medicíny https://ikem.reservio.com/
Nemocnice Na Bulovce Ilona.kosarova@bulovka.cz
Nemocnice Na Homolce marek.stefan@homolka.cz
Státní zdravotní ústav – budova 2 michael.vit@szu.cz
Thomayerova nemocnice stanislava.simkova@ftn.cz
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha covidvakcinace@uvn.cz
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze  

 V přiloženém dopise je seznam distribučních míst a kontaktů označen jako neveřejný. Pokud však máte mít všichni stejnou možnost nechat se v souladu s rozhodnutím pana ministra prioritně očkovat, musíte vědět, kam se přihlásit. Česká lékařská komora nemá právo některé ze svých členů zvýhodňovat oproti jiným. Z tohoto důvodu vám informace předávám a záleží na vás, kam a kdy se přihlásíte. O tom, jak budu postupovat, jsem ředitele odboru zdravotních služeb Hl. m. Prahy informoval. Vás žádám pouze o to, abyste byli solidární se svými zaměstnanci i kolegy a abyste zároveň uvedené informace zbytečně nijak dále nerozšiřovali.

 12.1.2021

S kolegiálním pozdravem   Milan Kubek

Informace o možnosti přednostního očkování zdravotníků v Praze (DOCX))