Centrální rezervační systém se konečně otevírá i pro zdravotníky

Vláda vyhověla požadavku České lékařské komory, aby byli do prioritně očkované skupiny 1a zařazeni všichni zdravotníci, kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty nebo s potenciálně infekčním materiálem.

   Centrální rezervační systém měl být pro zdravotníky otevřen původně již od pátku 15. ledna. V předvečer jeho spuštění jsme byli informováni o odkladu s tím, že systém bude spuštěn v období od 18. do 22. ledna poté, co bude napojen na Národní registr zdravotnických pracovníků, aby existovala kontrola, že se hlásí opravdu jen zdravotníci. Ani tento termín dodržen nebyl.

   Přesto do 23. 1. 2021 obdrželo alespoň jednu dávku vakcíny 104 000 zdravotníků, z toho 66 tisíc zaměstnanců nemocnic a zdravotnické záchranné služby a 38 tisíc ostatních zdravotníků včetně ambulantních lékařů. Ke stejnému datu bylo kompletně dvěma dávkami naočkováno celkem 9 000 zdravotníků. Systém kolegiální výpomoci zkrátka fungoval, tedy alespoň někde. Sluší se poděkovat ředitelům a kolegům z nemocnic, ale také funkcionářům OS ČLK i dalších lékařských organizací. Jistě nedokážu vyjmenovat všechny, ale i s tím rizikem, že jsem někoho nechtíc opomenul, bych chtěl poděkovat předsedům okresních komor v Táboře, Strakonicích, Kolíně, Ostravě, Praze 1, Znojmě, Ústí nad Orlicí, Lounech…

   Centrální rezervační systém se pro zdravotníky konečně otevírá, a to postupně od rána v úterý 26.1.2021 na adresách https://registrace.mzcr.cz/   nebo na   https://crs.uzis.cz/.   Plně funkční by měl být systém od cca 14. hodiny. Hlásit se mohou všichni zdravotníci, kteří dosud nebyli očkováni ani jednou dávkou vakcíny.

   Podle našich informací bude možno se zaregistrovat, avšak kvůli nedostatku očkovacích látek zdravotníci prostřednictvím tohoto systému zatím neobdrží informaci, kdy a kde se mohou nechat očkovat. Budou pouze v pořadí.
 

S kolegiálním pozdravem   Milan Kubek