Informace k vykazování antigenních testů v rámci Antigenního odběrového centra (AOC)

Výkon 99949 se vykazuje samostatně, nezbytné je vykazovat pouze s dg. Z11.5, blíže viz starší příspěvek z prosince 2020 na webu SAOF.

Výkon lze vykázat 1x za 3 dny

Nezapočítává se do URČ, hodnotí se samostatně. Výkon nelze slučovat s ostatními výkony, ani klinickým vyšetřením ten samý den, detailněji viz popis v číselníku VZP :

Výkon 99949 –  PRŮKAZ ANTIGENU SARS-COV-2 je REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ – výkon je určen pouze pro realizaci plošného antigenního testování fyzických osob v souladu s Mimořádným opatřením MZČR, k výkonu se nevykazuje žádný další zdrav. výkon; ve výkonu jsou zakalkulovány kompletní činnosti zdrav. pracovníka a veškerý spotřebovaný materiál

Plošné testování antigenním testem není určeno pro testování příznakových pacientů, tito mají být odesláni k PCR-testu, žádanku mohou od června 2020 odesílat i ambulantní ORL specialisté

Pokud při klinickém vyšetření v ORL ambulanci je podezření na covid-19 a výkon 99949 provedeme, nelze ten samý den vykázat zdravotní pojišťovně klinické či jiná vyšetření.

Testování a interpretace antigenního testu na COVID-19 je upraveno dle algoritmu MZČR, kde je jasně stanoveno, jak nakládat s pozitivním výsledkem ag-testu u bezpříznakového jedince i pacienta s příznaky (pokud se jedná o symptomatického jedince, není nutný konfirmační PCR-test). Mezi jiné příznaky se mohou zařadit i další, původně atypické příznaky příznaky, kterými se může projevit tzv. britská a další mutace

Viz též doporučení pro pacientajak postupovat v případě zjištěné pozitivity při ag-testu.

Pozor !!!  Navíc platí, že nelze ag-testovat (resp. lze, ale výkon nám nebude ze strany ZP uhrazen) pokud :

–  byl daný jedinec testován před méně než 90 dny RT-PCR testem s pozitivním výsledkem (pokud měl negativní RT-PCR nebo proveden ag-test, platí omezení 1x za 3 dny)

– uběhla kratší doba než 90 dní po konci dočasné PN/izolace/karantény pro onemocnění COVID-19

Zároveň Vás systém e-žádanky ÚZIS upozorní, že podmínky pro plošné bezplatné antigenní testování nesplňují ani jedinci, u kterých : 

– uběhla doba kratší než 90 po očkování proti COVID-19 

Z toho vyplývají možné komplikace (neproplacení výkonu ze strany ZP) při testování seniorů či zdravotníků nebo pedagogů, kteří jsou již po očkování a po nichž je nadále požadován negativní ag-test např. při návštěvě v domovech seniorů. A samozřejmě i jedinců, kteří prodělali covid-19 v posledních 3 měsících, ale obracejí se na naše AOC v rámci povinného testování ve firmách. Optimální je v tom případě test u ambulantního specialisty neprovádět a odkázat případně na odběrové místo uvedené na seznamu MZČR. Nezbývá než věřit, že v nejbližší době dojde v rámci provádění ag-testů a hrazení výkonu 99949 k zohlednění nových skutečností (výskyt nových mutací, re-infekce, přibývající počet očkovaných a d.).

MUDr. Věra Pokorná, Děčín

MUDr. Jan Kastner, Ph.D, Beroun