MUDr. Marta Popprová – poslední rozloučení

S velkou lítostí oznamujeme, že ze života naplněného pomocí druhým navždy odešla naše drahá a milovaná manželka, maminka a babička, paní

MUDr. Marta Popprová
rozená Herberová
Zemřela v pátek dne 3. dubna 2020 ve věku 73 let.

Poslední rozloučení se bude konat v kruhu rodinném v úterý dne 14. dubna 2020 ve 13.00 hodin ve smuteční obřadní síni v Havlíčkově Brodě.

Havlíčkův Brod, Dobrovského čp. 2021

Parte – PDF