Návrh Rady SAS k řešení úhrad péče ambulantních specialistů roce 2020 vzhledem k epidemii onemocnění COVID 19

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Dovolte, abych vás informovala, že v současné době probíhají jednání poskytovatelů zdravotní péče se zástupci pojišťoven o úhradách naší péče za letošní rok 2020.
Zasílám souhrn informací ze stránek Sdružení ambulantních specialistů:
Sledujte trvale webové stránky www.sasp.cz a nebo stránky Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů: www.saof.cz

Jak jsme již psali dříve, jsme si vědomi, že
– pacientů do našich ambulancí chodí a ještě dlouho bude chodit významně méně, než bylo dříve běžné.
– jistě několik měsíců musíme počítat s tím, že v rámci epidemiologické situace to budeme i my sami, kteří budeme muset četnost návštěv pacientů u nás regulovat.
– i velmi vstřícná úprava finanční hodnoty telefonického kontaktu na úroveň cíleného vyšetření vede jen k částečné pomoci.
– dochází a jistě dále docházet bude k významné změně spektra pacientů a výkonů, t.j. jen obtížně lze současnou péči vztahovat k referenčnímu období, jen obtížně lze dle referenčního období korigovat předpis léků i indukované péče.
– na počátku celé epidemie byl velký problém s dostupností osobních ochranných pomůcek, který stále ještě v některých regionech či oborech trvá, přičemž stále není jisté, zda tam, kde t.č. problém není, v krátké době nevznikne.
– je dobře, že nám zdravotní pojišťovny zachovaly maximální možnou výši předběžných úhrad, pokud ale nedojde ke změně systému ve výpočtu úhrad konečných, půjde jen o de facto bezúročnou půjčku, jejíž vracení na základě nízké bodové produkce by mohlo být problémem pro mnohé z nás.
Proto jsme 7.4.2020 vyzvali zdravotní pojišťovny k jednání o tom, jak budou vypadat naše konečné úhrady za rok 2020.

Návrh Rady SAS na řešení tohoto problému vychází z dosavadního průběhu jednání. Snažíme se v něm poctivě popsat jednotlivá období roku 2020, která jsme prožili, prožíváme nebo nás čekají (proto je text dlouhý, v řešení má ale vždy dvě pro celý rok stejné cesty), respektovat zadání MZ, že úhrada má jít těm, kteří pracují a neuzavřeli ambulance a  zároveň vytvořit záchrannou síť v rámci propadu naší bodové produkce i prostředí motivující k práci, budou-li k tomu objektivní podmínky.
Samozřejmě počítáme s tím, že hlavní regulaci v systému provede sama epidemie nemoci COVID19, t.j. další považujeme za nadbytečné.

Ani na jednání 30.4.2020 jsme se od  zástupců ZP nedozvěděli konkrétní podobu jejich  návrhu řešení našich konečných úhrad. Jen referovali o jednání na úrovni MZ (je zvažovaná novela úhradové vyhlášky) a slíbili, že konkrétní podobu návrhu jejich řešení přednesou do jednoho až dvou týdnů.
Zároveň z jejich úst zaznělo:
1. Opatření, jejichž součástí je i distanční péče a zálohová fakturace v plné výši, nebudou ukončena s koncem nouzového stavu. Odvolána budou až později, nejlépe v době, kdy již nebudou potřebná.
2. ZP jsou připraveny do systému letos dát tolik peněz, kolik odpovídá jejich původním zdravotněpojistným plánům. Jen se snaží vymyslet nový systém.
3. Slovenský model (75% loňské úhrady všem poskytovatelům) považují za příliš nízký. Těm, kteří nezavřeli ambulance, plánují novým mechanismem péči hradit výše.

Návrh Rady SAS, který byl v rámci jednání na MZ zaslán i tam:
Návrh na změnu financování AS v roce 2020 (PDF ke stažení)

 
Aktualizované doporučení závěrem:
1. Při své práci postupujte v duchu našeho doporučení na tomto webu a opatření, která jsme se ZP pro Vás vyjednali. 
2. Pokud jste neuzavřeli ambulanci, za měsíc duben fakturujte plné výše zálohových plateb. Konečná úhrada jistě nebude  odpovídat jen  Vaší reálné bodové produkci. 
3.  V případě, že u některé ZP fakturujete ne zálohově, ale výkonově, přičemž i u ní máte velký propad bodové produkce, můžete fakturovat 75% z průměrné měsíční úhrady za měsíce leden až březen. Pokud by i tak byla výše faktury významně nižší, než odpovídá běžným měsícům, je možné si individuálně požádat u kterékoli ZP o navýšení.
4. Fakturaci Vaší práce proveďte co nejdříve, aby ZP mohly co nejdříve naše data analyzovat. Pomůže to v rychlosti řešení.
3. Chcete-li dosáhnout  maxima v konečných úhradách, sledujte náš web. 
4. Neposílejte svá finanční data nikam, kam nemusíte. Data, která nemáte pod přímou kontrolou, mohou být velmi snadno zneužita i proti Vám samotným.

ZDROJ: Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s