Vystavování dokladů – karanténa vs. neschopenka.

Vzhledem k poměrně nepřehledné situaci ohledně vystavování karantén doporučujeme v současné době následující postup. Tento postup je projednán s ČSSZ, takže alespoň na téhle straně by neměl způsobovat žádné problémy.
Věc má být projednána v nejbližší době s MZ ČR, ale protože považujeme za nutné dát již nyní nějaké doporučení, tak jsme se rozhodli na výsledek jednání s MZ ČR nečekat a dát nějaké doporučení, které bude jednoduché a realizovatelné.

Výstup z jednání s MZ ČR dáme k dispozici (až bude) – za optimální bych považoval výstup : u nemocensky nepojištěných ePN nevystavovat a pouze učinit záznam o karanténě do dokumentace…

Mgr.Jakub Uher

———————————————————————-

Karanténa je vždy s povoláním karanténa, vždy s dg. Z209, nikdy neměním číslo diagnozy, jinak se „chová“ stejně jako PN – tedy lístek na peníze ke 14.dni, nemá omezení v délce trvání.

Neschopenka: můžeme měnit číslo dg, nakládáme s ní tak, jak jsme zvyklí.

Karanténa nemůže „přecházet“ v neschopenku – pokud by bylo nutné změnit diagnozu (zlomí si nohu během karantény), je třeba vystavit PN s novou diagnózou. Souběh (či překryv) karantény a neschopenky možný je, ale doporučuji realizovat pouze výjimečně – zaměstavatel platí opakovaně prvních 14 dní, navíc je to pro nás náročné.

Karanténu doporučuji vystavovat i u osob nemocensky nepojištěných (důchodci, studenti). U osob pracujících doma (home office) doporučuji po řadě konfliktů se zaměstnavateli, zaměstnanci atd. se dohodnout a pokud karanténu formou ePN vysloveně nechtějí, tak jí nevystavovat a pouze učinit záznam do dokumentace.

Typické příklady:

  1. Pacient byl v epidemiologicky významném kontaktu s covid, má či nemá obtíže, půjde (někdy) na test : Vystavím KARANTÉNU – ePN s povoláním karanténa a dignozou Z209, bez ohledu na výsledek testu neměním číslo diagnozy, ukončím až dle stavu pacienta , může trvat i déle než 10 dní.
  2. Pacient má obtíže vedoucí k podezření na COVID, ale za normální situace by důvodem k DPN nebyly (ztráta čichu): Vystavím KARANTÉNU – tj. postupuji dle bodu 1.
  3. Pacient je nemocen – nachlazen, má rýmu, průjem, příznaky, které mohou a nemusí být covid. Tedy jde o stav, kdy bych vystavil neschopenku, i kdyby žádný covid neexistoval. Vystavím ePN s příslušnou diagnozou (J069…), v případě, že se z toho covid vyklube, změním dg. na U071. DPN vystavím v tom případě bez vycházek.

Shrnutí :

  • Na začátku posoudím, zda je spíše dán důvod pro DPN či pro karanténu a pak případ vést až do konce v rámci téhož režimu – tj. buď DPN či karantény. Pokud vedu jako karanténu (Z209), tak pod touto diagnózou vedu po celou dobu (neměním diagnózu).
  • Pokud jde o osoby nemocensky pojištěné na home officu (ePN nechtějí), pak ePN doporučujeme nevystavovat.
  • Ohledně osob nemocensky nepojištěných (studenti, důchodci, OSVČ) jednáme s MZ ČR (osobní jednání by mělo být v nejbližších dnech) o tom, zda je skutečně potřeba jim ePN vystavovat. S ČSSZ je dohodnuto, že systémem ePN projdou.