Informace pro ambulantní ORL lékaře – žádanka na diagnostický PCR covid-test.

Informace pro ambulantní ORL lékaře – žádanka na diagnostický PCR covid-test:

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR v reakci na žádost ČSORLCHHK ČLS JEP z konce května t.r. má každý ambulantní ORL lékař možnost odesílat pacienta s podezřením na onemocnění COVID-19 k provedení diagnostického PCR testu. Toto se týká zejména pacientů s příznaky typickými pro ORL oblast, včetně poruchy čichu. Informace je od 12.6.2020 k dispozici na webu odborné společnosti a byla sdělena členům ČSORLCHHK ČLS JEP i pravidelným informačním e-mailem předsedy odborné společnosti prof. Plzáka https://www.otorinolaryngologie.cz/aktualita/covid-19-a-orl-a-chirurgie-hlavy-a-krku-v-ceske-republice-12-6-2020/ .

Žádanka na diagnostický PCR covid-test se vyplňuje v elektronické formě https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-elektronicke-zadanky-v-prostredi-nzis-s-ucinnosti-od-26-5-2020/. Každý ambulantní ORL lékař měl obdržet od ÚZIS webový odkaz (link) specifický pro svoje zdravotnické zařízení, tyto odkazy měly být rozesílány zřizovateli zdravotnických zařízení, tedy z Krajských úřadů nebo Magistrátu hl.m. Prahy. Mohlo se stát, že ne všichni ORL ambulantní lékaři tyto odkazy obdrželi. V tom případě je optimální se obrátit na provozovatele e-žádanek, resp. konkrétního regionálního metodika (krajského koordinátora) ÚZIS. Jejich seznam je k dispozici v tabulce níže nebo na odkazu https://www.uzis.cz/index.php?pg=kontakt. Při komunikaci s vaším zdravotnickým zařízením se vychází z údajů uvedených v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, ne vždy musí souhlasit váš aktuální e-mailový kontakt – zkontrolovat údaje je možné na https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele–pro-poskytovatele.

Vyplnit e-žádanku je jednoduché, při znalosti správných údajů (r.č., adresa, kontakt na pacienta) to zabere 2-3 minuty. Podrobné informace, jak vyplňovat e-žádanku včetně popisu a opravy možných, i formálních chyb (např. rodné číslo s lomítkem, nesprávně vyplněné jméno u složených příjmení a d.) najdete na https://www.uzis.cz/res/file/dokumenty/formulare/zadanka-covid-19.pdf. Pracovníci pro metodickou podporu ÚZIS

Hl. m. Praha Ing. Lubomír Korbel lubomir.korbel@uzis.cz
Středočeský kraj Mgr. Daniela Drobílková daniela.drobilkova@uzis.cz
Jihočeský kraj Ing. Miroslav Šůch miroslav.such@uzis.cz
Plzeňský kraj Ing. Miroslav Šůch miroslav.such@uzis.cz
Karlovarský kraj Ing. Miroslav Šůch miroslav.such@uzis.cz
Ústecký kraj Ing. Jaroslav Štefek jaroslav.stefek@uzis.cz
Liberecký kraj Ing. Jaroslav Štefek jaroslav.stefek@uzis.cz
Královehradecký kraj Ing. Jaroslav Štefek jaroslav.stefek@uzis.cz
Pardubický kraj Mgr. David Gába david.gaba@uzis.cz
Kraj Vysočina Radomír Vostrčil radek.vostrcil@uzis.cz
Jihomoravský kraj Radomír Vostrčil radek.vostrcil@uzis.cz
Zlínský kraj Bc. Jiří Kozlík jiri.kozlik@uzis.cz
Olomoucký kraj Bc. Tomáš Hruška tomas.hruska@uzis.cz

Moravskoslezský kraj
okresy KI, OP
okresy BR, OV
okresy FM, NJ

Mgr. David Gába david.gaba@uzis.cz
Bc. Tomáš Hruška tomas.hruska@uzis.cz
Bc. Jiří Kozlík jiri.kozlik@uzis.cz

MUDr. Jan Kastner, Ph.D.

Informace pro ambulantní ORL lékaře – jak vyplnit žádanku na diagnostický covid test (PDF)