Problematika úhrady péče ambulantních specialistů v době nouzového stavu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte několik informací k aktuálnímu stavu.

A: Problematika úhrady péče ambulantních specialistů v době nouzového stavu
Tento týden proběhlo první jednání se zástupci pojišťoven o úhradách ambulantním specialistům po dobu nouzového stavu. Na jednání jsme přišli (zástupci poskytovatelů) s následujícími požadavky:

  • Po celou dobu stavu nouze zrušit veškeré regulace.
  • Po celou dobu stavu nouze považovat současné zálohové platby za konečné úhrady, a to pro všechny ambulantní specialisty, kteří neuzavřeli své praxe, a tedy vykazují zdravotní péči (bez stanovení minimálního objemu).
  • Pro praxe s výkonovou úhradou použít za splnění stejné podmínky jako úhradu konečné úhrady z roku 2019.
  • Rok 2020 nemůže být použit jako referenční období.

Během jednání (videokonference) nedošlo vůbec k žádné dohodě.

Pojišťovny oponovaly snížením svých příjmů a neschopností analýzy stavu po uběhlém měsíci nouzového stavu. Další jednání proběhne v polovině května. O výsledku vás budu informovat.

Zásadní posun bude, navýší-li se platby za státní pojištěnce!

Existují 3 možnosti práce ambulantních specialistů:

1. ambulance přerušila činnost – není vyloučeno, že nebude podpora z veřejného zdravotního pojištění (lépe si požádat o program antivirus).
2. ambulance pracuje pouze prostřednictvím telefonických konzultací – v případě ORL má obrovský pokles jak rodných 3- čísel, tak vykázaných bodů, může telefonovat jen objednaným pacientům, nelze předjímat akutní pacienty.
3. ambulance ordinuje – vyšetřuje pacienty – v případě ORL a dalších akutních oborů má mnohem méně pacientů (tedy RČ) a současně pokles vykázaných bodů, nelze zachovat plný rozsah přístrojových vyšetření, jen cílená vyšetření náklady ordinace nepokryjí.

Vzhledem k tomu, že musíme předpokládat, že úhradu bez stanovení minimálního objemu vykázané péče se nepodaří domluvit, dovolila bych si vám doporučit, aby se každý rozhodl, do které skupiny ambulancí patří (1, 2 nebo 3).

Pokud ordinujete, doporučovala bych zachovat minimálně 80 % ordinačních hodin, což je v našem případě 19,2 hodiny (100% ordinační doba pro chirurgické obory je 24 hodin týdně).

Zároveň bych doporučila nepodceňovat vykazování výkonů, pokud by prošel návrh naplnění časového rozsahu vykázaných bodů (podle sazebníku výkonů) odpovídající úvazku poskytovatele (tedy v našem případě 24 hodin).

B: Možnosti provozu ORL ordinací nejen v nouzovém stavu

1.  Předpokladem funkčního stavu ORL ambulance jsou ochranné pomůcky – respirátor FFP2 nebo FFP3, ochranný štít nebo brýle, dvoje rukavice a pokud možno plášť nebo oblek z netkané textilie či igelitová zástěra.
2.  Dezinfekce ordinace po každém pacientovi roztokem dezinfekce na povrchy (Covid, Meliseptol a další) – křeslo, kliky, židle atd.
3.  Minimalizace pobytu pacienta v ordinaci, minimalizace manipulace s papíry
4.  Laryngoskopie a epifaryngoskopie dle vlastního uvážení, dle mého názoru lze provádět s kamerovou hlavou a obrazem na monitoru.

Řada dotazů z řad našich kolegů se týká audiologických vyšetření a screeningových vyšetření dětí.

5.  Audiologická vyšetření lze provádět.
Screeningová vyšetření sluchu novorozenců a dětí ve věku 5 let doporučujeme zahájit dle epidemiologické situace od počátku května 2020.

a. Pacient si musí ponechat roušku.
b. Komoru po každém pacientovi otřeme roztokem dezinfekce (Meliseptol, Covid či jiným virucidním roztokem) či ubrouskem pro rychlou dezinfekci včetně sluchátek, kostního vibrátoru, skla v kabině, klik a židle.

Přeji vám všem i vašim rodinám hlavně hodně zdraví.

MUDr. Jitka Vydrová, 18. dubna 2020

Původní dokumet v příloze ke stažení.