Doporučení SAOF schválené výborem ČSORLCHHK ČLS JEP

Doporučení SAOF schválené výborem ČSORLCHHK ČLS JEP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souvislosti s ochranou lékařů a zdravotnického personálu v oboru ORL v době pandemie Covid 19 vydáváme pro ambulantní ORL lékaře následující doporučení:

1. Ochranné pomůcky při vyšetřování:
Lékař i sestra:
◦ ústenka typu FFP2, (nebo látková rouška s vložkou z nanovlákna), lépe FFP3
◦ ochranný štít
◦ jednorázová pokrývka hlavy (zejména u žen s delšími vlasy)
◦ kalhoty a plášť nebo tričko s dlouhým rukávem
◦ igelitová zástěra na jedno použití
◦ dvoje rukavice (vrchní odhazujeme po vyšetření pacienta)

Pokud lékař ochranné pomůcky nemá, nedoporučujeme ordinovat v ORL oboru.

2. Způsob vyšetřování a ošetřování pacientů:
• Telefonická konzultace objednaných pacientů, e-recept poslaný na telefon (minimalizovat papíry pro lékárnu), e – neschopenka
• Akutní pacient – před příchodem si zavolá, aby lékař naplánoval návštěvu na konkrétní čas, po celou dobu si pacient ponechá roušku, tu si svléká jen v nutném případě vyšetření krku, nosohltanu, hrtanu (desinfekce nástrojů standardním způsobem),
• Vyšetření nosohltanu a hrtanu flexibilním endoskopem jen v případě možnosti videoendoskopie – obraz na monitoru, jinak je vyšetření velmi rizikové
• Audiologické vyšetření (v případě nutnosti), pacient si po celou dobu ponechá roušku, po odchodu pacienta je třeba audiologickou komoru dezinfikovat otřením stěn, židle i pomůcek dezinfekcí
• Pacient zůstává v ordinaci maximálně 10 minut
• Manipulace s papíry – doporučení, zpráva, e-recept atd. bez přítomnosti pacienta v ordinaci

3. V případě podezření na infekci Covid 19 doporučuji vyplnit žádanku a odeslat pacienta k odběru PCR metodou na odběrové místo. MZ sice vyhradilo toto právo pouze hygieniků, praktickým lékařům a plicním lékařům, avšak podle mých zkušeností se nestalo, aby odběrové místo žádanku z ORL pracoviště odmítlo. Zavolat na hygienickou stanici je beznadějné, hygiena prakticky vždy vyšetření zamítne.

4. Použití vyšetření protilátek proti corona viru z krve – zejména v případě zaměstnanců, rodinných příslušníků apod. (nejdříve je třeba zjistit, zda vyšetření laboratoř provádí – v Praze provádí téměř každá laboratoř – nejedná se o rychlotesty):
• Krev nabíráme nejdříve 7. spíše 9. den po začátku onemocnění horních cest dýchacích
• Nabíráme specifické protilátky proti coronaviru ve třídě IgM a IgG
• Výsledek:
◦ IgM -, IgG -: pacient infekci neprodělal (nebo ještě nemá protilátky)
◦ IgM +, IgG -: hlásíme na hyg. stanici, onemocnění probíhá a je třeba verifikovat metodou PCR
◦ IgM -, IgG+: hlásíme na hyg. stanici, pacient onemocnění prodělal a je třeba verifikovat metodou PCR, zda ještě není infekční
◦ IgM+, IgG+: hlásíme na hyg. stanici, onemocnění probíhá a je třeba verifikovat metodou PCR, karanténa atd.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme v současné době méně pacientů, ale řekla bych více práce, protože dodržování všech opatření je velmi únavné. Vzhledem k tomu, že infekci už asi budeme muset brát jako součást naší práce, je třeba, abychom si na vyšetřování s pomůckami zvykli a hlavně, abychom se naučili pomůcky používat a abychom nedělali chyby při jejich navlékání a svlékání. Ze všeho nejdůležitější je, nenakazit se!

1.dubna 2020
MUDr. Jitka Vydrová
Předsedkyně Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů
Místopředsedkyně České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP