26. MEZINÁRODNÍ KURZ ENDOSKOPICKÉ ENDONAZÁLNÍ CHIRURGIE

ve dnech 5.-8.11.2013 pořádá Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ a Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

26. MEZINÁRODNÍ KURZ ENDOSKOPICKÉ ENDONAZÁLNÍ CHIRURGIE (EES, FES, FESS)

Kapacita kurzu ještě není plně vyčerpána, zbývá i několik posledních volných míst pro preparační kurz.

7.11.2013 od 15 hod proběhne RINOLOGICKÉ ODPOLEDNE.

Podrobnosti v přílohách.

Těšíme se na Vaši účast

Doc. MUDr. Jan Vokurka , CSc., Doc. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

26 FESS kurz 2013 [PDF]

Rinologické odpoledne 7-11-2013 [PDF]