46. sjezd Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů SAOF

46. sjezd Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů SAOF!

Místo konání: Konferenční centrum hotelu Fabrika Školní 511, Humpolec, 396 01
Téma: “Sluchové vady”
Datum konání: 25. 3. -26. 3. 2022
Přihlášky prosím odeslat do 21. 3. 2022 na mail: domagalska@medico.cz