53. Otologický den

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovolte nám, abychom Vás jménem České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a společnosti Rozvoj ORL, o.p.s. při Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Olomouc a LF UP co nejsrdečněji pozvali na 53. Otologický den, který se bude letos konat 5. prosince 2013 v prostorách BEA centra v Olomouci.

Naší snahou je navázat na dlouholetou tradici kongresů se zajímavým odborným programem.

Respektovaní otologové zde odprezentují přednášky na nejdůležitější témata současné otologie.

Otologický den samozřejmě nabídne prostor i pro původní sdělení přihlášených autorů.

V příloze naleznete pozvánku se všemi detaily.

Na setkání v Olomouci se těší

prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.

přednosta Otolaryngologické kliniky

Pozvánka na 53. Otologický den