Souhrnná informace ke smlouvám po roce 2015

Souhrnná informace ke smlouvám po roce 2015 (stav ke dni 27.4.2015)

Text vzorových smluv a eventuelních i doprovodných dohod najdete na tomto webu pod daty:

VZP – Vzorový text najdete zde na webu pod datem 2.11.2014. Zde doporučujeme pečlivou kontrolu, neboť jsme registrovali, že v některých regionech byl distribuován také text, který obsahuje změny proti dohodnutému. V případě, že takovéto změny najdete, návrh odmítněte a žádejte dohodnutou verzi. Od vedení VZP máme písemný příslib, že Vám bude vyhověno. Pokud dostanete text totožný se vzorovým, můžete jej bez obav podepsat.

VoZP – jednání stále probíhá.

ČPZP – Text je pod datem 2.11.2014. Stanovisko Rady SAS k doporučení MUDr. Kubka tuto smlouvu nepodepsat najdete pod datem 10.3.2015. Náš názor: Je-li text shodný s námi schváleným, není třeba se jej nijak obávat, můžete jej podepsat.

OZP – Vzorový text je pod datem 2.11.2014. Pokud dostanete text totožný se vzorovým, můžete jej bez obav podepsat.

ZPŠ – Vzorový text včetně doprovodné dohody (doporučujeme Vám si ji také přečíst) jsou pod datem13.1.2015 Pokud dostanete text totožný se vzorovým, můžete jej bez obav podepsat.

ZPMV – Vzorový text včetně doprovodné dohody (doporučujeme Vám si ji také přečíst) jsou pod datem 8.4.2015. Pokud dostanete text totožný se vzorovým, můžete jej bez obav podepsat.

Registrovali jsme, že se na stránkách ČLK objevilo, že ČLK podpis smlouvy se ZPMV nedoporučuje. Kritizuje poslední větu odst. 2) článku VIII. Tato věta je identická se stejnou větou ve vzorové smlouvě VZP, kterou -pro změnu – ČLK doporučuje k podpisu. Máme za to, že není ničím nebezpečná a trváme na doporučení podpisu u obou zmíněných pojišťoven, t.j. VZP i ZPMV.

RBP – všichni poskytovatelé mají smlouvu na dobu neurčitou již od roku 2008, t.j. tato stále platí.

Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda