XXV. setkání SAOF Humpolec

Program

Pátek 22. 10. 2010 po registraci 15 –17 hod.

17,30
1. Současné novinky v ambulantní sféře
2. Nabídky prodejců otoskopů a mikroskopů

20,00 Společenský večer – hudba, tanec

Sobota 23. 10. 2010 dopoledne:

9,15 (-9,30)

„Pane doktore, nedoslýchám. “

na téma ambulantní léčba poruch a vad sluchu:

MUDr Vladislav Klement – ORL klinika Královské Vinohrady Praha
MUDr Jan Vodička – ORL klinika Pardubice
PharmDr Josef Suchopár – Infofarm a.s.
doc MUDr M. Lejska – Audio-Fon centr. Brno
MUDr Radan Havlík,PhD – Audio-Fon centr. Brno

Diskuse.
V diskusi bychom se chtěli zamyslet nad možnostmi léčby nedoslýchavosti v ambulancích a pokusíme se sestavit ambulantní standard pro různé typy tohoto stavu. Každý názor je potřebný, každá zkušenost významná.    Přijeďte !!!!

Informace:

I. Jak se přihlásit?

* Evidenci vede paní Romana Domagalská, která pracuje jako sekretářka u Jitky Vydrové.
Kontakty: Medico s.r.o., Ke stáčírně 2, 149 00 Praha 4.
Tel.:603 442 180; mail: domagalska@medico.cz
Zde je třeba se evidovat.
* Ubytování si zajistí každý sám. Seznam možností je na adrese:
http://www.infohumpolec.cz/vismo/

II. Příspěvky

* Příspěvky na rok 2010 ve výši 500 Kč.
číslo účtu : 15 34 67 795 / 0300
variabilní symbol je rodné číslo plátce

Seznam přihlášených firem

1. ASI Prag

2. Radix

3. MeWadia

4. GSK

5. HIST Medical

6. Jenso Jiří Endršt