4. Česko-slovenské sympózium Umelecký hlas

4. Česko-slovenské sympózium Umelecký hlas
Termín: 11.-12.5.2012
Miesto konania: Bratislava, Slovenské národné divadlo
Organizátor: Laryngologická sekcia Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku Slovenskej lekárskej spoločnosti v spolupráci s Foniatrickou a Logopedickou sekciou SSO SLS a Hlasovým centrom Praha

Kontaktná osoba: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH irina.sebova@pe.unb.sk