Další celostátní setkání SAOF v Humpolci!

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé.

Prosím, poznamenejte si v kalendáři termín 4. – 5.11.2011 pro další celostátní setkání SAOF v Humpolci.

Na programu budou v pátek opět organizační záležitosti, ke kterým tentokrát budou patřit i volby do SAOF. Pokud jsou mezi námi mladí a neopotřebovaní kolegové, věřím, že to budou právě oni, kteří povedou naší organizaci i dále.

V sobotu bude na programu audiologie. Budeme hledat odpovědi na otázky, např.: Proč je lépe používat přerušovaný tón než kontinuální? Kterým uchem vyšetření začínáme a proč ? Jak lze hodnotit velikost sluchové ztráty ze slovního audiogramu? Kdy a proč se indikují sluchadla. Jak používat tympanometrii místo nadprahových testů. Kdy poslat paceinta na BERAa kdy na OAE. atd.

Těším se na setkání.

zdraví
Mojmír Lejska