Informace o výkonu (kódu) 72024:

Jak jsme vás průběžně informovali, podařilo se během roku 2013 domluvit s pracovní skupinou ke kultivaci sazebníku MZ nový výkon (kód) 72024 pro obor foniatrie, který by měl vyrovnat ztrátu foniatrů na klinických vyšetřeních. Výkon byl schválen pracovní skupinou MZ, zdravotními pojišťovnami i ministrem zdravotnictví. Přesto se v novele sazebníku neobjevil. (Vyhl. MZd č. 421/2013 – z 15.12.2013) Novela neobsahuje ani další tzv. kultivované kódy, jejichž příprava nás stála nemalé úsilí. V publikované verzi sazebníku nebyly zohledněny očekávané úpravy a opravy údajně pro jejich nevyváženost a bohužel i z důvodu…

Celý text