Volby do výboru SAOF 2011

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé
SAOF uzavírá další etapu své činnosti současně s ukončením funkčního období dosavadního výboru a chystáme se zvolit výbor nový. Jak jsme se všichni navzájem ujistili na našem jarním setkání 2011 v Humpolci, máme všichni zájem na tom, aby naše odborné profesní sdružení dále pokračovalo ve své činnosti. Kromě informací o našich smluvních vztazích a doporučeních jak řešit případné spory s pojišťovnami jsme se dozvěděli i o chystaných úpravách zdravotnické legislativy, o stavu a úspěšnosti našich jednání o cenách za naší práci. Měli jsme možnost hromadného výhodného nákupu přístrojů i běžně používaných nástrojů zde přímo na našich setkáních. Dozvěděli jsme se a vyměnili si i názory na odbornou problematiku zaměřenou právě na potřeby ambulantních praxí.

O to, aby vše klapalo jak má se staral a dosud stará vámi zvolený výbor našeho SAOFu. Léta přibývají a někteří dosavadní členové výboru již nehodlají kandidovat, jiní pak ano, ale s nadějí, že i je by mohli nahradit „noví bojovníci“ právě z řad kolegů, kterým nechybí vůle a odhodlání promluvit do dění v našem oboru a zachovat tak naše odborné sdružení SAOF při činorodém životě.
Touto krátkou rekapitulací jsem se dostal k tomu podstatnému, proč jsme se rozhodli oslovit vás s dostatečným předstihem před listopadovým setkáním. Vyzýváme Vás, abyste se zamysleli nad budoucím novým vedením SAOF a ti z Vás, kteří mají organizační schopnosti se přestali ostýchat a kandidovali do nového výboru a tak nahradili ty z dosavadního výboru, kteří svoji práci ukončí, aby byla zajištěna kontinuita naší jistě potřebné činnosti. .
Žádáme vás proto, ty, kteří s tím nemají problém, aby svůj zájem o práci ve výboru SAOF oznámili Mojmírovi Lejskovi nebo kterémukoliv členu dosavadního výboru jakýmkoliv způsobem třeba na e-mail, telefonem či písemně, abychom mohli sestavit s předstihem kandidátku, do které by se mohli další přihlásit ještě i přímo před volbami na listopadovém srazu.
Těšíme se na setkání
Váš Výbor SAOFu
Říjen 2011

Dopis členům SAOFu – ke stažení ve formátu DOC