61. Otologický den

Milé kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám připomněli blížící se termín ukončení včasné registrace. Registrujte se do 4. listopadu za zvýhodněný registrační poplatek. Otologický den je kromě otorinolaryngologů a foniatrů určen též pro odborníky z pracovního lékařství a audiologické sestry. Více informací a předběžný program naleznete na webové stránce https://www.otologickyden2022.cz/ Těším se na setkání v Hradci Králové Za organizátory prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové Sekretariát GUARANT International spol. s r.o. Českomoravská…

Celý text

Pozvánka na 47. sjezd SAOF

Srdečně Vás zveme na 47. sjezd Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů SAOF. Místo konání: Konferenční centrum hotelu Fabrika Školní 511, Humpolec, 396 01 Téma: “COVID-19 a Post-COVID” Datum konání: 11. 11. -12. 11. 2022 (Začátek: pátek 11.11. v 17:00 hodin) (Konec: sobota 12. 11. v 12:30 hodin) Informace ke stažení v souboru PDF

Celý text

Odborné akce, které proběhnou v září a říjnu 2022

Milé kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si upozornit na odborné akce, které proběhnou v září a říjnu t.r. Do 31. srpna je stále ještě možné se za zvýhodněnou cenu přihlásit na 19. česko-slovenský foniatrický kongres – XXXII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové ve Stříteži u Jihlavy, blíže viz https://fonkongres2022.cz/ Hlavním organizátorem kongresu je náš kolega, pan docent Lejska. Akce je odborně i společensky bohatě zajištěna a po covidovém období bude jistě skvělou šancí se opětovně setkat, nejenom pro foniatry. Dovoluji si vás také upozornit, že v polovině září se v Plzni koná 20.…

Celý text

Certifikovaný kurz pro audiologické sestry

Vážené kolegyně, vážení kolegové, upozorňujeme vás, že se podařilo otevřít nový Certifikovaný kurz pro audiologické sestry na ORL klinice v Hradci Králové. Cílem je zjednodušit a zlepšit dostupnost audiologického vzdělání pro naše zdravotní sestry. Teoretická část kurzu se koná na hradecké ORL klinice a je v rozsahu 2x dva dny (pátek a sobota), praktická část trvá 5 pracovních dní dle výběru frekventantů na hradecké ORL klinice nebo v Hlasovém a sluchovém centru v Praze. Podrobnosti ke kurzu audiologických sester, termíny a kontakt k přihlášení najdete v PDF příloze . Kurz…

Celý text

10. mezioborové sympozium Akutní stavy v rinologii 22. – 23. dubna 2022

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové 10. mezioborové sympozium Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi – akutní stavy v rinologii Termín: 22.-23.4.2022 Místo konání: Učebny Psychiatrické kliniky, Fakultní nemocnice, Hradec Králové http://sympozium.orlfnhk.cz/  

Celý text

Volby do výboru SAOF.

Vážená kolegyně, vážený kolego, nadcházející setkání SAOF v Humpolci ve dnech 25. – 26. března 2022 bude mít kromě odborné a společenské části na programu i volby do výboru SAOF, blíže viz pozvánka Pozvánka [PDF] Volby do výboru SAOF budou probíhat následovně: Volby jsou organizovány jako dvoukolové. První kolo voleb: Prosíme všechny členy Saof o zaslání návrhu na vhodné kandidáty do výboru SAOF mailem na adresu: domagalska@medico.cz do 23. 3. 2022 Do druhého kola postoupí 20 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů. Druhé kolo voleb: Proběhne dle programu v pátek 25.…

Celý text

Úhradová vyhláška 2022

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje vyhlášku o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022 vč. odůvodnění. Vyhláška byla vydána ve Sbírce zákonů pod č. 396/2021 Sb. Znění úhradové vyhlášky je k dispozici na: https://www.mzcr.cz/uhradova-vyhlaska-2022/ PDF dokument na adrese: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Uhradova-vyhlaska-2022.pdf

Celý text