Souhrnná informace ke smlouvám po roce 2015

Souhrnná informace ke smlouvám po roce 2015 (stav ke dni 27.4.2015) Text vzorových smluv a eventuelních i doprovodných dohod najdete na tomto webu pod daty: VZP – Vzorový text najdete zde na webu pod datem 2.11.2014. Zde doporučujeme pečlivou kontrolu, neboť jsme registrovali, že v některých regionech byl distribuován také text, který obsahuje změny proti dohodnutému. V případě, že takovéto změny najdete, návrh odmítněte a žádejte dohodnutou verzi. Od vedení VZP máme písemný příslib, že Vám bude vyhověno. Pokud dostanete text totožný se vzorovým, můžete jej bez obav podepsat. VoZP…

Celý text

Upozornění ke smlouvě s VZP

Vážení, registrovali jsme, že VZP začala již s distribucí smluv na období po roce 2015. Bohužel ale, stejně jako tomu bylo v případě úhradových dodatků pro rok 2015, nejspíše některé pobočky udělaly v textu změny, které nejsou s nikým projednané. Jednou takovou je to, že přidaly odstavec (3) k článku X (viz příloha). Již jsme požádali generálního ředitele VZP o sjednání nápravy. Do té doby Vám ale doporučujeme, abyste s podpisem smluv vyčkali. Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko Příloha: Smlouva VZP Brno [DOC] Smlouva VZP Brno [PDF]

Celý text

Dopis předsedy Sdružení ambulantních specialistů – zaslání plných mocí

Vážení kolegové, věnujte laskavě pozornost dopisu předsedy Sdružení ambulantních specialistů MUDr.Jojka, ve kterém nás žádá o zaslání plných mocí před zahájením dohodovacího jednání o úhradách za naší práci pro rok 2016. Vzhledem k tomu, že SAS je jedinou organizací, která hájí zájmy ambulantních specialistů, neměly by naše plné moci chybět. ČLK musí hájit zájmy všech lékařů – nemocnic i praktiků, takže v našem zájmu je především silná pozice SASU. Pošlete tedy plné moci SASU do 31.3.2015, v době našeho sjezdu v Humpolci by na plné moci bylo pozdě. Formuláře k…

Celý text

Připomínky k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2013

Připomínky Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (dále také jen SAS), České lékařské komory (dále také jen ČLK) a ostatních zástupců ZZ v segmentu AS a části komplementu k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2013 v podobě, jak byla k připomínkám zaslána 27.11.2012. Schváleno na jednání 4.12.2012 Po prostudování návrhu úhradové vyhlášky a jeho příloh č. 3 a 5 zástupci zdravotnických zařízení segmentu ambulantní specializované péče a komplementu vyhlašují, že nesouhlasí: 1) s tím, že by u ambulantních specialistů měla zůstat stejná základní hodnota bodu, tj. 1,02 Kč, u odbornosti 901 a psychoterapeutických stacionářů ve výši…

Celý text