Elektronické recepty v roce 2018

Návrh legislativního zakotvení odkladu správního trestání za vystavování listinných receptů. “V návaznosti na poslední zde uvedenou aktualitu týkající se elektronických receptů považuji za vhodné zmínit, že Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila novelu zákona o léčivech, který počínaje 1. lednem letošního roku zavedl povinnost vystavovat recepty v elektronické podobě. Novela si klade za cíl odložit správní trestání za vystavování listinných receptů, a to o jeden rok. Rovněž v případě, že již bylo zahájeno správní řízení o tomto přestupku, se navrhuje ex lege jeho zastavení. ” – Píše autor Ivo Smrž  na…

Celý text

Standardy délky trvání dočasné pracovní neschopnosti u vybraných diagnóz

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Instrukci náměstkyně pro řízení sekce sociálně pojistných systémů MPSV č. 9/2017 „Standardy délky trvání dočasné pracovní neschopnosti u vybraných diagnóz dle MKN-10“. Daná Instrukce nabyla účinnosti od 1. července 2017. Zdroj: http://www.lkcr.cz/informace-262.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99733

Celý text

Systémová řešení ve zdravotnictví jsou vskutku v nedohlednu…

“Již dlouhou dobu se řeší novela zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. V rámci projednávání této novely přišel zdravotní výbor Poslanecké sněmovny ve spolupráci s MZ se vskutku originálním nápadem, jak vyřešit nedostatek lékařů v nemocnicích. Povolat kolegy z ambulancí….” Celý článek JUDr. Tomáše Doležala: Systémová řešení ve zdravotnictví jsou vskutku v nedohlednu…

Celý text

Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení: ORL

Ambulantní péče 1.33. Otorinolaryngologie Vybavení: a) křeslo vyšetřovací polohovací, b) sedačka otáčecí, c) optická zařízení k vyšetření nosu a krku, d) mikroskop vyšetřovací, e) tympanometr, pokud není audiologické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, f) kauter, g) odsávačka, h) sady ORL nástrojů. Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko. Pokud není audiologické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, zřizuje se tichá komora vybavená audiometrem.

Celý text

Ústavní soud rozhodl, že tzv. úhradová vyhláška ministerstva zdravotnictví je neústavní

“Ústavní soud dnes vyhlásil nález, kterým rozhodl o neústavnosti vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013. Z níže vyložených důvodů však odložil vykonatelnost svého nálezu až do konce roku 2014.” Čtěte dál na: http://zdravotnickepravo.info/ustavni-soud-rozhodl-ze-tzv-uhradova-vyhlaska-ministerstva-zdravotnictvi-je-neustavni/ Zdravotnícke právo a bioetika –  JUDr. Tomáš Doležal

Celý text

Informace ke zrušení  přeregistrace

S velkým potěšením jsme registrovali výsledek jednání Ústavního soudu o stížnosti podané skupinou senátorů kolem MUDr. Derenerové ze dne 27.11.2012, ve kterém tento zrušil některé části zákona o zdravotních službách – to hlavní pro nás: 1. Zrušil povinnost přeregistrace zdravotnických zařízení – zdravotnická zařízení, která mají platnou registraci podle dřívějšího zákona, sice mohou, ale nemusejí žádat o novou registraci dle zákona nového. 2. Zrušil registry zdravotnických pracovníků. Tyto budou i nadále vedeny pro nás u ČLK. Nebude povinnost nechávat zpřístupňovat své velmi soukromé údaje na webu MZ. 3. Ústavní soud se…

Celý text